Vätskeringpump Nautic F

Vätskeringpump Nautic F

Självsugande vätskeringpump med frikoppling i brons för marina applikationer. Avsedd för rena tunnflytande vätskor till livsmedel eller allmän industri. Pumpen är reverserbar och levererar ett jämnt flöde.

Vätskeringpump Nautic F

Vätskeringpumpar Nautic, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump Nautic F finns både i rostfritt stål AISI 316 och brons. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden: Önologiskt fält och livsmedelsbearbetning (vin, must, vinäger, olja, fruktjuice, öl, sockerlösningar och lag), mejeri (mjölk, vassle, etc.), kemi (syror, lösningsmedel, fotografiska vätskor, rengöringsprodukter, bläck etc.), jordbruk (antikryptogamik, flytande gödselmedel, gasolja etc.), marin (havsvatten, sötvatten, gasolja, etc.).

Nautic F är en pump speciellt utformad för remdrift där pumpen är försedd med en manuell kopplingsspak för att kunna frikoppla pumpen från den remdrivna skivan. Det gör det möjligt att ha pumpen kopplad till remdriften utan att pumpen snurrar i onödan. När pumpen sedan skall användas kopplas pumpen på igen och pumpens impeller drivs åter av remdriften.

Pumpprincip

vätskeringpump-princip.jpg Funktioner
Impellern, som ligger mycket nära pumphuset och det främre höljet, skapar ett undertryck som möjliggör pumpning av vätskan som går, genom lastporten, från inloppskammaren till utloppsporten och sedan till utloppskammaren.

 • Självsugande, även med gas och vid ojämnt vätskeflöde
 • Reversibel
 • Pumpar utan pulsationer
 • Kan torrköras i perioder

 

Egenskaper vätskeringpump Nautic F

Vätskeringpump Nautic, självsugande och reversibel. Lämplig för transport av rena vätskor utan innehåll av partiklar.

 • Material: Syrafast stål AISI316 samt Brons
 • Axeltätning: Radialtätning eller mekanisk tätning
 • Självsugande upp till 6m
 • Reversibel
 • Jämnt pulsationsfritt flöde
 • Kan köras torr (tack vare pumphusets utformning finns vätska alltid kvar i pumphuset)
 • Max flöde: upp till 450l/min
 • Max tryckhöjd: Upp till 50m

Applikationsområden
Tack vare pumpens konstruktion och material lämpar den sig väl inom Livsmedelsindustri, kemisk insdutri, jordburk samt marina applikationer. Vätskor som kan pumpas är bland annat vin, vinäger, olja, fruktuice, öl, mjölk, syror, lösningsmedel, rengöringsmedel, flytande gödningsmede, sjövatten, sötvaten m.m.

Länkar

http://www.liverani.com/ita/frame_anello_liquido_uk.htm

Manualer
Manuale EP Uk v100203

Prospekt
Datablad Nautic
Tekniskt Prospekt