Vätskeringpump GR ADPE

Vätskeringpump GR ADPE

Vätskeringpumpar GR ADPE, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump GR ADPE är byggd i rostfritt stål AISI 316 eller brons och är certifierad enligt ATEX II 2G Ex c IIB T4 X Gb.

Vätskeringpump GR ADPE

Vätskeringpumpar GR ADPE, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump GR ADPE är byggd i rostfritt stål AISI 316 eller brons och är certifierad enligt ATEX II 2G Ex c IIB T4 X Gb. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden: Önologiskt fält och livsmedelsbearbetning (vin, must, vinäger, olja, fruktjuice, öl, sockerlösningar och lag), mejeri (mjölk, vassle, etc.), kemi (syror, lösningsmedel, fotografiska vätskor, rengöringsprodukter, bläck etc.), jordbruk (antikryptogamik, flytande gödselmedel, gasolja etc.), marin (havsvatten, sötvatten, gasolja, etc.).

Vätskering GR ADPE är en syrafast pump byggd för industriell användning.

Pumpprincip

vätskeringpump-princip.jpgFunktioner
Impellern, som ligger mycket nära pumphuset och det främre höljet, skapar ett undertryck som möjliggör pumpning av vätskan som går, genom lastporten, från inloppskammaren till utloppsporten och sedan till utloppskammaren.

 • Självsugande, även med gas och vid ojämnt vätskeflöde
 • Reversibel
 • Pumpar utan pulsationer
 • Kan torrköras i perioder

Egenskaper vätskeringpump GR ADPE

Vätskeringpump GR ADPE, självsugande och reversibel. Lämplig för transport av rena vätskor utan innehåll av partiklar.

 • Material: Syrafast stål AISI316 samt Brons
 • Axeltätning: Radialtätning eller mekanisk tätning
 • Självsugande upp till 6m
 • Reversibel
 • Jämnt pulsationsfritt flöde
 • Kan köras torr (tack vare pumphusets utformning finns vätska alltid kvar i pumphuset)
 • Max flöde: upp till 970l/min
 • Max tryckhöjd: Upp till 60m

Applikationsområden
Tack vare pumpens konstruktion och material lämpar den sig väl inom Livsmedelsindustri, kemisk insdutri, jordburk samt marina applikationer. Vätskor som kan pumpas är bland annat vin, vinäger, olja, fruktuice, öl, mjölk, syror, lösningsmedel, rengöringsmedel, flytande gödningsmede, sjövatten, sötvaten m.m.

Länkar

http://www.liverani.com/ita/frame_anello_liquido_uk.htm

Prospekt
vätskeringpump GR ADPE