Vätskeringpump EP

Vätskeringpump EP

Vätskeringpumpar EP, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump EP är byggd i rostfritt stål AISI 316. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden

Vätskeringpump EP

Vätskeringpumpar EP, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump EP är byggd i rostfritt stål AISI 316. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden: Önologiskt fält och livsmedelsbearbetning (vin, must, vinäger, olja, fruktjuice, öl, sockerlösningar och lag), mejeri (mjölk, vassle, etc.), kemi (syror, lösningsmedel, fotografiska vätskor, rengöringsprodukter, bläck etc.), jordbruk (antikryptogamik, flytande gödselmedel, gasolja etc.), marin (havsvatten, sötvatten, gasolja, etc.).

Vätskering EP är en syrafast pump byggd för industriell användning.

Pumpprincip

vätskeringpump-princip.jpgFunktioner
Impellern, som ligger mycket nära pumphuset och det främre höljet, skapar ett undertryck som möjliggör pumpning av vätskan som går, genom lastporten, från inloppskammaren till utloppsporten och sedan till utloppskammaren.

 • Självsugande, även med gas och vid ojämnt vätskeflöde
 • Reversibel
 • Pumpar utan pulsationer
 • Kan torrköras i perioder

Egenskaper vätskeringpump EP

Vätskeringpump EP, självsugande och reversibel. Lämplig för transport av rena vätskor utan innehåll av partiklar.

 • Material: Syrafast stål AISI316 samt Brons
 • Axeltätning: Radialtätning eller mekanisk tätning
 • Självsugande upp till 6m
 • Reversibel
 • Jämnt pulsationsfritt flöde
 • Kan köras torr (tack vare pumphusets utformning finns vätska alltid kvar i pumphuset)
 • Max flöde: upp till 900l/min
 • Max tryckhöjd: Upp till 55m

Applikationsområden
Tack vare pumpens konstruktion och material lämpar den sig väl inom Livsmedelsindustri, kemisk insdutri, jordburk samt marina applikationer. Vätskor som kan pumpas är bland annat vin, vinäger, olja, fruktuice, öl, mjölk, syror, lösningsmedel, rengöringsmedel, flytande gödningsmede, sjövatten, sötvaten m.m.

Länkar

http://www.liverani.com/ita/frame_anello_liquido_uk.htm

Manualer
Manuale EP Uk v100203

Prospekt
Datablad EP I
Pompe Anello Liquido