PCM HyCare Hygienisk excenterskruvpump

PCM HyCare Hygienisk excenterskruvpump

Kategorier: ,

PCM HyCare™ är världens skonsammaste och mest hygieniska sanitetspump för livsmedel. Den har en speciell design för livsmedelsapplikationer och har en patenterad pumphusedesign utvecklad med hjälp av avancerad beräkningsvätskedynamik. Denna excenterskruvpump kommer att hantera dina produkter, krav på livsmedelssäkerhet och budget med den omsorg och respekt de förtjänar.

PCM HyCare™ är världens skonsammaste och mest hygieniska sanitetspump för livsmedel. Den har en speciell design för livsmedelsapplikationer och har en patenterad pumphusedesign utvecklad med hjälp av avancerad beräkningsvätskedynamik. Denna excenterskruvpump kommer att hantera dina produkter, krav på livsmedelssäkerhet och budget med den omsorg och respekt de förtjänar.

HyCare™ använder patenterad Moineau-teknologi för att skydda kvaliteten och texturen hos pumpade produkter. Excenterskruvpumpen HyCare skyddar 67 % av produktens textur vilket resulterat i en enorm mängd jämfört med Lobrotorpumpar och Bi-Wing-pumpar, som bara skyddar 15 %.

HyCare™ är den renaste livsmedelsklassade pumpen som finns på marknaden. 3-A eller EHEDG certifiering garanterar optimal hygien för både processen och slutprodukten.

Duraflex flexibla axel gör HyCare till den kortaste livsmedelsklassade pumpen som finns tillgänglig, vilket säkerställer att förlusten i slutet av produktionsprocessen hålls till ett absolut minimum.

Rengörbarhet

  • Rengöringen har förbättrats med 30% tack vare en intern pumphusedesign utvecklad med Datoriserad flödesdynamik.

Förenklat underhåll

  • Då det inte finns någon kardankoppling krävs inte heller något underhåll på den flexibla axeln
  • Ingen justering på den mekaniska tätningen patrontätningen
  • Kan snabbt och enkelt tas isär tack vare det tvådelade pumphus- och axelmonteringssystemet

Pålitlig i varje situation

  • Duraflex flexibla skaft är tillverkat av slitstarkt titan – mer pålitligt än öppna leder
  • Vårt patenterade stator-antirotationssystem säkerställer säker drift vid högt tryck eller temperatur

Respekt för produkten som pumpas

  • Med vår livsmedelsklassade pump skyddas 67 % av produktens struktur

Hur bra presterar våra livsmedelsklassade pumpar?

  • Tryck: 16 bar
  • Flöde: från 20 l/h till 50 m3/h
  • Partikelstorlek upp till 32 mm

Prospekt

HYCARE_E