Vätskeringpump MID

Vätskeringpump MID

Vätskeringpumpar MID, självsugande (upp till 6m) och reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump MID är byggd i rostfritt stål AISI 316 eller Brons. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden

Vätskeringpump MID

Vätskeringpumpar MID, självsugande (upp till 6m) och även reversibla, lämpliga för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Vätskeringpump MID är byggd i rostfritt stål AISI 316 eller Brons. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden: Önologiskt fält och livsmedelsbearbetning (vin, must, vinäger, olja, fruktjuice, öl, sockerlösningar och lag), mejeri (mjölk, vassle, etc.), kemi (syror, lösningsmedel, fotografiska vätskor, rengöringsprodukter, bläck etc.), jordbruk (antikryptogamik, flytande gödselmedel, gasolja etc.), marin (havsvatten, sötvatten, gasolja, etc.).

Vätskeringpump MID levereras i syrafast AISI316 eller brons. Vidare är pumpen försedd med hydraulmotor för att kunna monteras på exempelvis en lastbil.

Pumpprincip

vätskeringpump-princip.jpgFunktioner
Impellern, som ligger mycket nära pumphuset och det främre höljet, skapar ett undertryck som möjliggör pumpning av vätskan som går, genom lastporten, från inloppskammaren till utloppsporten och sedan till utloppskammaren.

 • Självsugande, även med gas och vid ojämnt vätskeflöde
 • Reversibel
 • Pumpar dessutom utan pulsationer
 • Kan torrköras i perioder

Egenskaper vätskeringpump MID

Vätskeringpump MID, självsugande och reversibel. Lämplig för transport av rena vätskor utan innehåll av partiklar.

 • Material: Syrafast stål AISI316 samt Brons
 • Axeltätning: Radialtätning eller mekanisk tätning
 • Självsugande upp till 6m
 • Reversibel
 • Jämnt pulsationsfritt flöde
 • Torrkörning är möjlig (tack vare pumphusets utformning finns vätska alltid kvar i pumphuset)
 • Max flöde: upp till 1000l/min
 • Max tryckhöjd: Upp till 65m

Applikationsområden
Tack vare pumpens konstruktion och material lämpar den sig väl inom Livsmedelsindustri, kemisk insdutri, jordburk samt marina applikationer. Vätskor som är lämpliga att pump är bland annat vin, vinäger, olja, fruktuice, öl, mjölk, syror, lösningsmedel, rengöringsmedel, flytande gödningsmede, sjövatten, sötvaten m.m.

Länkar

http://www.liverani.com/ita/frame_anello_liquido_uk.htm

Manualer
Manuale EP Uk v100203

Prospekt
Datablad MID
Tekniskt Prospekt