Centrifugalpump MK

Centrifugalpump MK

Centrifugalpump MK används ofta som pump i applikationer för tryckstegring. Det kan vara en byggnad som ett höghus eller industri där man upplever dåligt tryck i den övre delen av byggnaden. Det kan även vara bostads- eller stugområden som upplever dåligt tryck där den kommunala vattenledningen inte räcker till. Vidare kan man ha vattenutkastare eller spolutrymmen med dåligt tryck vilket man kan förbättra med en tryckstegringspump.

Centrifugalpump MK

Centrifugalpump MK används ofta som pump i applikationer för tryckstegring. Det kan vara en byggnad som ett höghus eller industri där man upplever dåligt tryck i den övre delen av byggnaden. Det kan även vara bostads- eller stugområden som upplever dåligt tryck där den kommunala vattenledningen inte räcker till. Vidare kan man ha vattenutkastare eller spolutrymmen med dåligt tryck vilket man kan förbättra med en tryckstegringspump.

Kompakta, flerstegs vertikala pumpar. Lämpliga för lyftanläggningar med eller utan autoklav, bevattnings- och tvättsystem och alla andra tillämpningar där högt tryck krävs. Dessa pumpar är konfigurerade med ett lager utformat för att stödja pumpens axiella dragkraft och möjliggöra koppling till någon annan standardiserad motor. Dubbel slitring och bussningar för att garantera maximal tillförlitlighet.
Tillgänglig också den nära kopplade versionen MKM, med minskade totala dimensioner och minskade kostnader.

 

Egenskaper

  • Maxmialt flöde upp till 110 m³/h
  • Maximal tryckhöjd: 394m
  • Maximal effekt: 55kW

https://www.saerelettropompe.com/en/products/surface/50-hz/high-pressure/mk-multi-stage-vertical-pumps

Centrifugalpump MK
SAER company profile