Hygienisk centrifugalpump TA

Hygienisk centrifugalpump TA

Tecnicapompe TA är en självsugande centrifugalpump i hygienisk utförande för rena vätskor med viskositet på max 1000cP. Används främst i applikationer där vätskan måste sugas upp från 6-7m. Pumpen kan köras i båda rikningar.

Hygienisk centrifugalpump TA

Hygienisk centrifugalpump TA, självsugande (upp till 6m) och reversibel, lämplig för att pumpa rena vätskor, utan några fasta partiklar. Hygienisk centrifugalpump TA är byggd i rostfritt stål AISI 316. Tack vare konstruktionsmaterialet har pumparna goda tillämpningar inom flera områden: Önologiskt fält och livsmedelsbearbetning (vin, must, vinäger, olja, fruktjuice, öl, sockerlösningar och lag), mejeri (mjölk, vassle, etc.), kemi (syror, lösningsmedel, fotografiska vätskor, rengöringsprodukter, bläck etc.), jordbruk (antikryptogamik, flytande gödselmedel, gasolja etc.), marin (havsvatten, sötvatten, gasolja, etc.).

centrifugalpump TA är en syrafast pump byggd för industriell användning.

Pumpprincip

Funktioner
Impellern, som ligger mycket nära pumphuset och det främre höljet, skapar ett undertryck som möjliggör pumpning av vätskan som går, genom lastporten, från inloppskammaren till utloppsporten och sedan till utloppskammaren.

 • Självsugande, även med gas och vid ojämnt vätskeflöde
 • Reversibel
 • Pumpar utan pulsationer
 • Kan torrköras i perioder

Egenskaper vätskeringpump EP

Vätskeringpump EP, självsugande och reversibel. Lämplig för transport av rena vätskor utan innehåll av partiklar.

 • Material: Syrafast stål AISI316
 • Axeltätning: mekanisk tätning
 • Självsugande upp till 6m
 • Reversibel
 • Jämnt pulsationsfritt flöde
 • Kan köras torr under kortare perioder (tack vare pumphusets utformning finns vätska alltid kvar i pumphuset)
 • Max systemtryck: Upp till 15bar

Applikationsområden
Tack vare pumpens konstruktion och material lämpar den sig väl inom Livsmedelsindustri, kemisk insdutri, jordburk samt marina applikationer. Vätskor som kan pumpas är bland annat vin, vinäger, olja, fruktuice, öl, mjölk, syror, lösningsmedel, rengöringsmedel, flytande gödningsmede, sjövatten, sötvaten m.m.

Länkar

http://techin-opera.it/en/tecnicapompe/ta-n_ta-n-sc.asp?t=p

Prospekt
prospekt en
prospekt sv

Manualer
Manual

Pumpkurvor
Pumpkurva

Ritningar
Mtt skiss
sprng skiss