Fyllningsmaskin SWEDEPAK SP2300

Fyllningsmaskin SWEDEPAK SP2300

Komplett serie helutomatiska fyllningsmaskiner med fullständig omställningsasutomatik. Vi har under flera år utvecklat vårt egna AFC-system som innebär att omställning mellan olika emballage tar ca 1 minut. Fyllningsmaskinen finns med allt från 4 st upp till 8st fyllningsmunstycken. Ju fler munstycken desto högre kapacitet. Denna maskin används för flaskor, dunkar och liknande emballage.

Fyllningsmaskin SP2300

En helt automatisk fyllningsmaskin SP2300 för automatisk fyllning och hantering av emballage. Vi levererar denna typ av fyllningsmaskin som en fristående enhet eller som en del av en komplett fyllningslinje. Med hjälp av de elektriska ställmotorer och servo-motorer ställer denna maskin in sig helt och hållet själv inom ca 1 minut. vid byte av produkt och emballagetyp, helt utan att några manuella ingrepp behövs. Ett styrsystem sköter om alla funktioner och programmeras för
ett stort antal produkter och emballagetyper med mycket varierande egenskaper och former.

Komplett serie helutomatiska fyllningsmaskiner med fullständig omställningsautomatik. Vi har under flera år utvecklat vårt egna AFC-system som innebär att omställning mellan olika emballage tar ca 1 minut. Fyllningsmaskinen finns med allt från 4 st upp till 8st fyllningsmunstycken. Ju fler munstycken desto högre kapacitet. Fyllningsmaskinen används för flaskor, dunkar och liknande emballage.

Helt automatiska formatbyten

Ett nytt revolutionerande flexibelt fyllningssystem med FULLSTÄNDIG AUTOMATIK för snabba byten mellan produkter och/eller emballagetyper. Maskinen är tillverkad i rostfritt/syrafast stål för fyllning av små eller stora förpackningar t.ex.
dunkar & flaskor. Avsedd för livsmedel, läkemedel, kemisk-teknisk, kemisk och annan industri. Oavsett om maskinen förses med 1 fyllningsmunstycke eller fler, behövs endast en knapptryckning på operatörspanelen för att ställa in hela maskinen med mycket hög precision utan att specialist-kompetens eller verkstadsresurser behöver tas i anspråk. Nästa fyllning med nya fyllningsparametrar kan omedelbart köras igång med helt andra förutsättningar. Rationellare, snabbare,  exaktare och enklare kan det knappast bli. Driftsäkerheten och maskintillgängligheten kan radikalt förbättras.

Topp- eller bottenfyllning

Fyllningsmunstycken kan anpassas för toppfyllning eller botten-upp fyllning. Även positioneringen av fyllningsmunstycken styrs helt automatiskt i såväl vertikal- som horisontalled av ställ- och servomotorer. Räcken, emballagestoppar och fotoceller styrs även dessa av programmerade ställmotorer. Samtliga är väl skyddade och/eller i spolsäkert utförande.En effektiv heltäckande skyddsbur i rostfritt stål med dörrar och säkerhetsbrytare är standard.

Produkt