Fyllningsmaskin SWEDEPAK SP2200 WS

Fyllningsmaskin SWEDEPAK SP2200 WS

En komplett arbetsstation som bygger på 2200-konceptet. Maskinen är i grundutförande komplett med en eller två pumpar monterade i ett stativ försett med arbetsbord. Även denna maskin har utbyggnadsmöjligheter för framtiden med möjligheter att integrera transportbana och slussar utan att behöva köpa en ny fyllningsmaskin.

Fyllningsmaskin SP2200 WS

En komplett fyllningsmaskin som grundar sig i ett väl beprövat modulkoncept. Maskinen är i grundutförande komplett med en eller två pumpar monterade i ett stativ försett med arbetsbord. Fyllningsmaskin SWEDEPAK SP2200-WS har utbyggnadsmöjligheter för framtiden med möjligheter att integrera transportbana och slussar utan att behöva köpa en ny fyllningsmaskin.

Fyllningsmaskinen är avsedd för i stort sett alla typer av vätskor och kan fylla i många olika typer av emballage såsom flaskor, burkar, hinkar, bägare och andra typer av emballage både i plast, glas och metall. Maskinen är mycket flexibel och tillverkas med ett arbetsbord för att kunna fylla mindre produktserier manuellt.

Fyllningsmunstycken

Pneumatiska fyllningsmunstycken som manuellt kan justeras både i höjd och i bredd. Munstyckena är direkt kopplade till pumparna vi slangar och tack vare de pneumatiska cylindrarna ger arbetsstationen en mycket noggrann dosering. Munstyckena kan även fylla emballagen separat vilket betyder att man väljer om man vill köra båda munstyckena eller bara det ena.

Fyllningspumpar 

Arbetsstationen bygger på volymfyllningsprincip via vingrotorpump vilket innebär en enorm flexibilitet. Pumparna klarar kapaciteter mellan 0-20l/min. Detta gör att fyllning av olika stora emballage kan fyllas med mycket hög precision

Arbetsbord

Fyllningsmaskinen är byggd i en ram bestående av rostfria profiler för en robust och hållbar konstruktion. Arbetsbordet kan förses med fixturer för enkel placering av emballagen under munstyckena. Ramen kan även förses med en transportbana för att förvandla arbetsstationen till en helautomatisk fyllningsstation i en redan befintlig fyllningslinje vilket ger en väldig flexibilitet.

Styrskåp

Det rostfria styrskåpet är monterat i ramen och försett med en tydlig touchpanel i färg. Via panelen görs enkelt alla inställningar och här sker även lagring av fyllningsrecept. Styrningen av maskinen sker via PLC och denna kan även kopplas till befintliga system.

Titta gärna in på vår nya sida www.swedepak.com som är helt dedikerad åt våra fyllningsmaskiner!

Produktblad