Fyllningsmaskin Grunwald Foodliner UC (UltraClean)

Fyllningsmaskin Grunwald Foodliner UC (UltraClean)

Foodliner UC är en vidareutveckling av Foodliner i standardutförande. Denna flexibla linjefyllare är utvecklad för mejeriindustrin. Förpackningsmaterialen steriliseras genom att använda ånga eller vätepreoxid och i kombination med EHEDG certifierad dosering kan lång produktlivslängd uppnås.